osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

VLASTA JANOVCOVÁ

HR konzultantka, lektorka

„Svět se mění vaším příkladem, ne vaším názorem.“ (Paulo Coelho)

Věřím v profesionální HR a snažím se jej šířit. Vnímám jej jako interdisciplinární obor, jehož cílem je skloubit potřeby a zájmy firem, zaměstnanců, škol i širší veřejnosti.

Mám za sebou dlouholetou korporátní praxi, poradenské projekty a vzdělávací kurzy v mnoha českých a zahraničních firmách i spolupráci s neziskovým sektorem. Pomáhám najít řešení zaměstnavatelům a podnikatelům stejně jako maminkám na mateřské nebo cizincům a uprchlíkům hledajícím pracovní uplatnění.

Mezi své nejvyšší hodnoty řadím svobodu, spravedlnost a pravdivost. Druhým na mě vadí náročnost a drsná upřímnost. Ale nebojte – umím se ovládat!:-)