osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

VERONIKA MAREŠOVÁ

certifikovaný Style Coach™ a image maker

„Všechny barvy na nás působí. Je jen na nás, jestli se je naučíme používat ve svůj prospěch.“

„Všechny barvy na nás působí. Je jen na nás, jestli se je naučíme používat ve svůj prospěch.“

Veronika je certifikovaný Style Coach™ a image maker. Pomáhá ženám i mužům s vyjádřením jejich vnitřní krásy navenek, s podpořením jejich sebevědomí, potenciálu a autenticity. Je zakladatelkou vzdělávacího projektu Image do firem, který vznikl s cílem podpořit firemní kulturu a unikátnost společností i vizuální cestou.