osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

JITKA VOČKOVÁ

Bylinkářka, aromaterapeutka, koučka, průvodkyně rituály

Bez kusu šílenství není štěstí. Nikdy nejsi sám/sama. (Lekce z Peru 2018)

Rituály ke mně přišly s dospíváním synů. Z vlastní zkušenosti věřím tomu, že rituál jako okamžik zastavení v životě dokáže jasně pojmenovat, co nám v tu chvíli do života přichází a co odchází. Navíc k tomu dochází veřejně - v rodině, mezi kamarády, ve společném kruhu.

Rituály pomáhají nasměrovat naše životy, velmi jemně a nenásilně, tak, jak sami chceme a jak to cítíme. Pomáhají předejít
nedorozuměním v rodině, pojmenují to, co by jinak zůstalo nevysloveno.

Rituály ročního koloběhu nás ukotvují v probíhajícím ročním období, připomenou, že i my jsme součástí přírody a že je prospěšné sladit naše životní cykly s tím, co právě probíhá venku.