osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

JANA GREGOROVÁ

výtvarnice, lektorka

„Jestli uspějete nebo ne, to není relevantní. Nic takového neexistuje. Důležité je proměnit to, co o sobě neznáte, ve známé.“ (Georgia O´Keefe)

Mám za to, že tvořivost je složkou života nezbytnou pro jeho plné žití. Mou současnou rolí je inspirovat druhé a pomáhat jim jejich tvořivost roznítit nebo dále rozvinout. Pro mě osobně tvořivost byla a pořád je mostem k mému ženství.

Ve svém životě jsem vystřídala různá povolání, pracovala jsem hlavně ve financích. Naposledy jsem zakotvila na dlouhou dobu jako finanční manažerka v koncernu Volkswagen. Tato práce mi umožnila rozvinout ve velké míře schopnost rozpoznávat v lidech jejich jedinečnost a schopnost vidět věci v podstatných souvislostech a z nadhledu a zjednodušovat je.

Poté jsem se rozhodla pro velkou změnu – věnovat se výhradně malbě a jejímu studiu. Mé obrazy byly v březnu 2016 součástí výstavy Zahrada snů ve Výstavní síni Mánes.

V současné době se dále věnuji malbě a pracuji na volné noze jako lektor workshopů na podporu tvořivosti. V rámci workshopů Art and Fun nabízím firmám a jednotlivcům práci s jednoduchými výtvarnými technikami, které tomu napomohou.