osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

JAN KULHÁNEK

klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Pracuji jako psycholog a psychoterapeut ve své privátní praxi, mou klientelu tvoří děti, dospívající i dospělí. Převážně nabízím individuální konzultace, rád pracuji i s páry a celou rodinou. Kromě poradenství a psychoterapie nabízím též psychodiagnostiku a pro pracovníky pomáhajících profesí supervizi.

Psychoterapii vnímám jako způsob léčby duševních poruch i prostředek k seberozvoji, sebepoznání a hledání svého místa a smyslu vlastní existence. Každý klient potřebuje osobní přístup, porozumění a podporu.