osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ


FAKTURAČNÍ ÚDAJE (v případě soukromé osoby vyplňte pouze adresu)

Přihlášení na Psychotéky je závazné.

Bez účtování jakéhokoliv poplatku lze účast zrušit do 5 pracovních dnů před konáním Psychotéky. Při odhlášení méně než 5 pracovních dnů před konáním Psychotéky vstupné propadá, případě za sebe můžete vyslat náhradníka. Pokud nebyla provedena platba předem, fakturujeme storno poplatek ve výši vstupného.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES poskytuji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.