osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

PROCES BIG MIND

Stálice mezi Psychotékami. Má své dlouhodobé příznivce a stále si nachází nové.

Proces Big Mind je unikátní sebepoznávací technika, kterou vytvořil americký zenový mistr Genpo Roshi (vlastním jménem Dennis Paul Merzel). Tato syntéza západní psychologie s tradiční moudrostí umožnila moderní, účinnou a neutrální formou tisícům účastníků po celém světě prožít zenový vhled, který normálně přichází po mnoha letech výcviku. Je určen pro ty z vás, kteří chtějí hledat cesty.

Pro koho:

Proces nejvíce ocení ti z nás, kteří si kladou následující otázky:

Jaký je smysl mého života? Kdo nebo co jsem já? Kam směřuji? Jak naplnit svůj potenciál a přitom žít v rovnováze? Jak za svůj život převzít plnou odpovědnost?

Co budeme dělat / Co se naučíme:

Proces probíhá formou facilitace, je velmi jednoduchý a funguje pro kohokoliv, kdo se mu otevře. Přínosem pro nás je zkvalitňování vědomé pozornosti, seznámení se s čistou formou meditace, rozšíření povědomí o sobě sama, včetně rozeznání svých jednotlivých částí či aspektů. Dokonce i částí vytěsněných. Důsledkem je uvolňování životní energie. Zažijeme vhled do Veliké Mysli, tedy otevření se těm částem sebe sama, které se nacházejí mimo osobní rovinu. Tak objevíme zdroj své tvořivosti a svobody.

Vzkaz od lektora / Krátké představení lektora:

Proces Big Mind není časově omezený. Nezačíná a nekončí, je cestou a zdrojem svobody. Proces je jen těžko popsatelný. Přijďte a uvidíte! Všem účastníkům doporučuji, aby se do procesu zapojili nejméně na tři setkání. Je to jako cvičení jógy nebo meditace. Jedna návštěva nepřináší většinou žádoucí efekt.

Kdy a kde:

4. listopadu, 2. prosince 2014 v prostorách ČNP Consulting (Štefánikova 34, Praha 5) 17:30 – 20:30 hodin

Big Mind Procesem nás provede facilitátor a kouč Jan Bičiště.