osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

POZVÁNKA NA ONLINE KURZ "ÚVOD DO MINDFULNESS"

Kurz slouží jako "ochutnávka" a je vhodný i pro začátečníky, kteří si chtějí Mindfulness vyzkoušet
nebo připomenout a mají jen omezené časové možnosti. Založen na kurzu "Introduction to Mindfulness"
z Oxford Mindfulness Foundation (OMF, University of Oxford). Pořádají dobročinné Psychotéky.

Benefiční cena třídílného kurzu ve vámi vybrané částce (doporučené cenové rozpětí 600 - 10000 Kč.
Výtěžek už tradičně přispěje dětem, Terce, Eli a Kubovi na tolik potřebné rehabilitace
Zájemci, posílejte svůj příspěvek na 1096676068/3030 a do zprávy napište svůj email - tam vám pošleme link k připojení se

Lektor: Martin Janeček
Pořádají dobročinné Psychotéky

O kurzu:

Motto: Život nám přináší různé výzvy, různé situace. Mindfulness je trénink, jak je co nejlépe zvládnout a žít svůj život naplno.

Kurz trvá 3 týdny, každý týden 1¼ hod:

 • je online
 • začátek: 10.10.2022 – v 19.00, dále 17.10. 19.00 a 24.10. 19.00
 • 1¼ hod. týdně ve skupině
 • cca 10 min. každý den domácího cvičení

Slouží jako "ochutnávka". Je vhodný pro začátečníky, kteří si chtějí
Mindfulness vyzkoušet nebo připomenout a mají jen omezené časové možnosti.
Je založen na kurzu "Introduction to Mindfulness" z Oxford Mindfulness Foundation

O lektorovi:

 • je certifikovaný učitel Mindfulness z University of Oxford (Oxford Mindfulness Foundation - OMF)
  vede Mindfulness kurzy pro dospělé (zejména ve firmách)
  svoje učení pravidelně konzultuje se supervizory z OMF
  je absolventem Výcviku koučů – Dobrodružství bezpečného experimentu (ČNP Consulting)
  je podnikatelem v oblasti pojistné matematiky

Mnoho psychologických studií ukazuje, že ti, co pravidelně cvičí Mindfulness:

 • jsou šťastnější a spokojenější než průměrná populace
 • méně trpí úzkostmi, depresemi a jsou méně podrážděni
 • mají lepší paměť a kratší reakční dobu
 • mají vyšší fyzickou i mentální odolnost
 • mají kvalitnější mezilidské vztahy
 • mají menší projevy chronického stresu, vč. vysokého krev. tlaku
 • lépe snášejí negativní zdravotní dopady chronických bolestí a rakoviny
 • lépe zvládají léčbu závislosti na drogách a alkoholu
 • mají silnější imunitní systém, díky čemuž mají vyšší odolnost vůči nachlazení, chřipkám a dalším
  nemocem.

Bylo dokázáno, že Mindfulness je minimálně tak účinný jako použití antidepresiv a nemá žádné z
jejich negativních účinků. I proto je Mindfulness nejpreferovanější léčbou doporučenou britským
Národním institutem pro zdraví a klinickou excelenci.