osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

STROMY AKVARELEM

Na tomto workshopu se naučíte, jak malovat jednoduše a výstižně akvarelem stromy. Na několika ukázkách, které lektorka předvede, pochopíte základní principy (dopadání světla a stínu do koruny stromu, jak zjednodušeně namalovat kmen stromu, atd,). Vše si procvičíte na skicách různých typů stromů a stromů v krajině.

Na základě procvičení budete schopni využít akvarel pro dynamické a věrohodné zachycení stromů v krajině.

Akvarel je dnes populární. Malovalo se jím už ve starověkém Egyptě a rozvinul se také v Asii, do Evropy se dostal v 19. století. Dnes se využívá v malbě, ilustraci, najdeme ho v časopisech, grafice i na předmětech denní potřeby. Výhodou akvarelu je také jeho snadná přenositelnost - příprava na malování je jednodušší než u jiných technik. Dá se také kombinovat s ostatními médii.

Pro koho
  • Pro začátečníky i pokročilejší malíře
  • Pro ty, kdo si chtějí užít skupinovou energii při malování
  • Pro ty, kdo chtějí relaxovat a k tomu si dát sklenku vína v příjemné společnosti a na příjemném místě
Co budeme dělat / Co se naučíme:
  • Základní princip, jak zjednodušit malbu stromu akvarelem
  • Procvičení na několika druzích stromů
  • Malbu stromů v krajině akvarelem

Vzkaz od lektora/krátké představení lektora:
V mých programech Vám umožním těmi nejjednoduššími výtvarnými prostředky uvolnit vlastní tvořivost, překonat časté bloky a přitom se bavit. Výsledkem může být, že si čas, který spolu strávíme, „jen“ naplno užijete. Anebo Vám naše setkání otevře přístup do nového prostoru, o kterém jste neměli ani tušení.
Ráda Vás podpořím v hledání a nalézání vašeho vlastního výtvarného projevu.

V kolik a kde:
18:00 – 20:00 hodin v prostorách ČNP Consulting (Na Bělidle 961/4, Praha 5 - Smíchov)

Setkáním nás provede renesanční žena Jana Gregorová.
www.janagregorova.cz