osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

EXPERIMENTÁLNÍ KRAJINY

„V každém člověku je skryto dítě, to znamená výtvarný pud, a jeho nejmilejší hračkou a předmětem vážného zájmu není miniatura lodi, vypracovaná do nejmenších podrobností, ale ořechová skořápka s ptačím pírkem jako stěžněm a s křemínkem jako kapitánem. Toto dítě chce, aby mu bylo dovoleno spoluhrát, spolutvořit také v umění, a nechce být pouhým obdivujícím divákem. Neboť toto „dítě v člověku“ je nesmrtelným tvůrcem v lidské duši …“ (Christian Morgenstern)

Akvarelový workshop, na kterém nahlédnete do procesu hledání a nacházení vlastní interpretace krajiny. Lektorka předvede techniky, kterými lze vytvářet výrazné akvarelové struktury (např. s využitím uhlu, olejových pastelů, soli atd.) vhodné pro malbu krajiny. Je na vás, které z nich použijete ve své vlastní interpretaci krajiny akvarelem. Výsledkem může být krajina nebo abstrakce z původní krajiny vycházející. Půjde zejména o to, jak si užít celý proces.  Možná se vám otevřou dveře do nového světa.

Akvarel je dnes populární. Malovalo se jím už ve starověkém Egyptě a rozvinul se také v Asii, do Evropy se dostal v 19. století. Dnes se využívá v malbě, ilustraci, najdeme ho v časopisech, grafice i na předmětech denní potřeby. Výhodou akvarelu je také jeho snadná přenositelnost - příprava na malování je jednodušší než u jiných technik. Dá se také kombinovat s ostatními médii.

Pro koho:

  • Pro začátečníky i pokročilejší malíře
  • Pro ty, kdo si chtějí „vyčistit hlavu“ nebo prostě jen relaxovat
  • Pro ty, kdo chtějí „ochutnat“ něco z experimentálních akvarelových technik

Co budeme dělat / Co se naučíme:

  • Kombinovat akvarel s jinými technikami
  • Užít si naplno proces bez očekávání výsledku
  • Dokončit vlastní obraz krajiny nebo abstrakce z krajiny vycházející

Co s sebou:

  • Jen dobrou náladu, jinak už nic - všechny výtvarné potřeby budou k dispozici

Vzkaz od lektora/krátké představení lektora:

V mých programech Vám umožním těmi nejjednoduššími výtvarnými prostředky uvolnit vlastní tvořivost, překonat časté bloky a přitom se bavit. Výsledkem může být, že si čas, který spolu strávíme, „jen“ naplno užijete. Anebo Vám naše setkání otevře přístup do nového prostoru, o kterém jste neměli ani tušení.
Ráda Vás podpořím v hledání a nalézání vašeho vlastního výtvarného projevu.

V kolik a kde:

18:00 – 20:00 hodin v prostorách ČNP Consulting (Na Bělidle 961/4, Praha 5 - Smíchov)

Setkáním nás provede renesanční žena Jana Gregorová.