osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

MANIPULACE VE VZTAZÍCH I: HRY

Kdo si hraje, nezlobí? Nebo? Že nejsou jen hry stolní a počítačové jste už asi slyšeli. My se tentokrát budeme zabývat těmi psychologickými. Předvedeme si nejtypičtější scénáře a budeme zkoumat, které hrajeme nejčastěji a jak vystoupit z rolí.

Dva na sebe volně navazující večery na téma manipulace ve vztazích nejen partnerských, ale i pracovních, přátelských, rodinných a dalších. Druhý večer na téma manipulační hry aneb nebezpečná divadélka.

Je to pro mě?

Pro každého, kdo nechce manipulovat ani být manipulován.

Co budeme dělat:

Ukážeme si nejběžnější nebezpečné manipulační hry, do nichž se necháme obsazovat, případně sami vyzýváme k jejich reprízám. A zkusíme je odložit.

Vzkaz od lektora / krátké představení lektora:

Jsou větší a menší manipulátoři. Rozeznat se nám většinou podaří jen ty opravdu velké a to většinou až ve chvíli, když už jsme dávno zmanipulovaní – zjišťujeme, že děláme něco, co sami vůbec nechceme. Řešením ovšem není naučit se manipulovat stejně účinně, ale naopak umět z takové hry vystoupit a hlavně nemanipulovat sám. To ostatně všichni dobře umíme, protože osvojení si manipulativních technik je součástí naší výchovy od raného dětství. Pojďme to zkusit jinak.

V kolik a kde:

18:00 – 20:00 hodin v prostorách ČNP Consulting (Štefánikova 34, Praha 5)

Setkáním nás provede konzultant, lektor a kouč Zuzana Neustadtová.