osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst
DESKOVÉ HRY PRO BLÁZNY

23. 3. 2017

Jeden dobrý člověk přichystal možnost zahrát si deskové hry s pacienty Psychiatrické Nemocnice Bohnice (snad to nebylo nekorektní a není třeba důsledně používat slovo klient), a to na 3.4.2017 od 18:00 hodin. Je to akce tak na dvě hodinky a účast vás vyjde na 250,- Kč. Což je podle nás hodně fér cena. Za vybrané peníze se koupí na dané oddělení deskové hry dle jejich výběru. Vy si odnesete silný zážitek, rozptýlení, relaxaci, podněty k přemýšlení, je to jen na vás.

Na oddělení 20 je zajišťována dlouhodobá lékařská a ošetřovatelská péče, rehabilitace a resocializace pacientů se širším spektrem diagnóz. Jsou zde hospitalizováni muži s vážnými duševními poruchami od 18 do 65 let. Oddělení je uzavřené a má kapacitu 50 lůžek.

V přízemí je uzavřená stanice pro ležící pacienty, pro pacienty se zhoršenou pohyblivostí i pro pacienty v těžším psychickém stavu, kteří vyžadují zvýšenou péči. Jsou tam i ti, kteří potřebují zvýšený dohled a pomoc personálu.

V patře je oddělení pro pacienty, kteří jsou na tom zdravotně lépe. Vzhledem k tomu, že se jedná o oddělení následné péče, je většina přijetí pacientů na toto oddělení realizována překladem z příjmových oddělení akutní péče nemocnice. Přijetí pacienta je však možné i prostřednictvím centrálního příjmu pacientů z domova či z jiných zdravotnických zařízení.

Přínos a pomoc našim pacientů díky aktivitě PSYCHOTÉKY spatřujeme hlavně v tom, že tato aktivita bude mít příznivý vliv na jejich psychický stav a kognitivní funkce, rozvíjení logických procesů, bystrosti, paměti a také přispívá k zlepšení procesů resocializace, spojenou zejména se setkáváním a poznáváním nových osob. V neposlední řadě jde také o pobavení, rozptýlení a relaxaci.