osobní rozvoj pro ty, kdo chtějí růst

KELTSKÉ RITUÁLY

Toto téma pro vás vypíšeme v případě zájmu, možné i jako Psychotéka u vás ve firmě.

Kde jsme, co chceme a kam jdeme?

Pro koho:

Pro ty, které zajímá, k čemu v dnešní době mohou být rituály ročního koloběhu
Pro ty, co si chtějí prakticky vyzkoušet, jak rituál probíhá a co přinese (a možná i odnese :-))

Co budeme dělat/co se naučíme:

Na začátku se podíváme  na Keltské kolo roku a 8 hlavních svátků ročního koloběhu. Prodiskutujeme, k čemu mohou být užitečná tato zastavení v průběhu roku nám - ve 21. století a v České republice.

Vyrobíme si předmět, který si odnesete domů, podíváme se, odkud přicházíme a kam jdeme, zasadíme semínka našich přání.

Vzkaz od lektora/krátké představení lektora:

Rituály ke mně přišly s dospíváním synů. Z vlastní zkušenosti věřím tomu, že rituál jako okamžik zastavení v životě dokáže jasně pojmenovat, co nám v tu chvíli do života přichází a co odchází. Navíc k tomu dochází veřejně - v rodině, mezi kamarády, ve společném kruhu. Rituály pomáhají nasměrovat naše životy, velmi jemně a nenásilně, tak, jak sami chceme. Pomáhají předejít nedorozuměním v rodině, pojmenují to, co by jinak zůstalo nevysloveno. Rituály ročního koloběhu nás ukotvují v probíhajícím ročním období, připomenou, že i my jsme součástí přírody a že je prospěšné sladit naše životní cykly s tím, co právě probíhá venku.

Co vzít s sebou: Pohodlné oblečení, případně nějaký předmět, který pro vás symbolizuje živel vzduchu (není nutné).

V kolik a kde:

18:00 – 21:00 hodin v prostorách ČNP Consulting (Na Bělidle 961/4, Praha 5 - Smíchov)

Setkáním vás provede Jitka Vočková, dlouhá léta bankovní manažerka, která se rozhodla své koníčky povýšit na povolání - nyní aromaterapeutka, bylinkářka, koučka a průvodkyně rituály.